Beden Çalışmaları yapan Profesyonellerin mesleki etiği geliştirmek, deneyim ve bilgi paylaşımına alan açmak ve beden çalışmalarına dair algıyı kuvvetlendirmek amacıyla oluşturduğu topluluktur.